Klik hiernaast voor 123
andere wandelingen in
de omgeving van Utrecht.
Een wandeling is beleven, proeven
en genieten van Gods mooie natuur.

119. Klompenpad Kuilenburgerpad

1.45u / 7.2km, natuurwandeling, Culemborg, niet geschikt in het donker Laatst gewandeld: 2021-06-23
Start: Gratis parkeerplaats Palumbusweg Culemborg
Download gpx Start wandeling Ga naar wandeling
Let op! Instructies (want onderstaande tekst is geen routebeschrijving)
  1. Open deze wandeling op uw telefoon.
  2. Om via Google-maps naar het startpunt te navigeren: Druk op Ga naar wandeling
  3. Bent u op het startpunt van de wandeling, dan kunt u de wandelkaart openen: Druk op Start wandeling
  4. Op de wandelkaart drukt u op de 'cirkel met vier streepjes' linkonder op het scherm om uw huidige positie weer te geven.
Bron: Klompenpad Kuilenburgerpad

Uiterwaard Lazaruswaard
We zetten de auto op de gratis Palumbusparkeerplaats en lopen in noordelijke richting naar de Lek.
Daar lopen we op een mooi, maar een beetje begroeid, pad door de Lazaruswaard. In verband met dit pad (en later nog een) adviseer ik om tijdens deze route geen korte broek (of rok) aan te doen.
Desalniettemin is het een prachtig stukje natuur waar we doorheen lopen. Links zijn er soms kleine strandjes aan de Lek.

De Lazaruswaard is gelegen langs de Beusichemse Dijk ten noordooste van de Culemborgse binnenstad.
Het gebied bestaat uit weilanden met een aantal moerassige gedeelten en een strang. In de drassige gedeelten zijn in het voorjaar regelmatig vogels te zien als tureluur, zomertaling en lepelaar.
Ook de waterral komt er voor. Een enkel jaar is de zeldzame kwartelkoning te horen. De strang is voor amfibieën een belangrijk voortplantingsgebied. Op natte delen groeit veel gewone ratelaar.


We lopen ruim een kilometer parallel aan de Lek, daarna buigt het pad naar rechts en komen we op de Beusichemsedijk, die gaan we een klein stukje naar links en nemen de eerste weg rechts.

Hoogstamfruit
We passeren nu een aantal 'ouderwetse' boomgaarden met hoogstamfruit, door het fruit op bomen met een hoge stam te telen, kon het vee onder de bomen grazen.
Tegenwoordig wordt vrijwel al het fruit geteeld op laagstaambomen, wat veel minder arbeidsintensief is.
Net na (de achterkant van) B&B 'De Appelgaard' gaan we links een pad naast een weiland op, ook dit pad is nogal begroeid, blijkbaar wordt het niet dagelijks gebruikt.

De Bol op Redichem
We blijven het pad volgen, houden links aan, en komen dan langs een mooi landhuis De Bol op Redichem.

In 1640 liet Philips Theodoor van Waldeck-Pyrmont, graaf van Culemborg, ter plaatse een 'Speel oft Sommerhuys' bouwen. Het huis ligt aan het Rondeel, een oud wandelbos uit de 17de eeuw. Het Rondeel bestaat uit een vierkant stelsel van lanen (carré). De lanen werden met iepen beplant, de tussenliggende vakken de 'Percken' met vruchtbomen. Het speelhuis werd op een hoogte gebouwd die de Kerswerff of De Bol genoemd werd. Het gebouw telde enige vertrekken en had aan de zijkant een traptorentje. In 1672 werd het huis door Franse troepen zwaar beschadigd en de lanen van het wandelpark gekapt. De bouwval is daarna afgebroken, maar de naam De Bol bleef behouden. In 1859 werd het perceel met aangrenzende landerijen verkocht aan het rooms-katholieke klein seminarie der Jezuïeten te Culemborg. In 1860 werd hier voor de paters en de leerlingen een 'villa' gebouwd die de naam 'Tusculum' kreeg, genoemd naar het buitenverblijf van Cicero in de bergen bij Rome. Hier verpoosde men zich twee maal per week met balspelen als cricket en kegelen. In 1888 werd het Tusculum van 1860 door het huidige gebouw vervangen in neogotische en Chinese stijl. Om de spelen binnen te kunnen uitoefenen werd het voorste deel van het huis niet onderverdeeld en meer dan vijf meter hoog. In 1935 werd het seminarie verplaatst naar Apeldoorn. Het speelhuis der Jezuïeten raakte in verval. In 1961 werd het huis gered door aankoop door een particulier.
In 1963 werd het huis gerestaureerd en wat het uiterlijk betreft teruggebracht in de oorspronkelijk bedoelde architectuur. Dit gebeurde onder toezicht en met steun van Monumentenzorg. In 1969 werd het huis weer gemeubileerd. Sindsdien fungeert het als woonhuis.


Het Rondeel
Huize De Bol grenst aan Het Rondeel. We lopen een rondje (is niet het goede woord hier) over het vierkante Rondeel.

Het Rondeel is rond 1640 als wandelbos aangelegd door graaf Philips Theodoor van Waldeck Pyrmont, die na de dood van Floris II van Pallandt het graafschap had geërfd. Nicolaas van Geelkercken tekende een kaart, waarop hij ‘de Kruysalleeën’ – de lanenstructuur – inschetste.
Het Rondeel is altijd in zijn oorspronkelijke vorm bewaard gebleven en heeft tot op vandaag zijn functie van wandelbos gehouden. Het is een vierkante ruimte, die wordt omgeven door lanen. Binnen de lanen bevindt zich een lanenkruis met op het kruispunt van de lanen een cirkelvormig bosje in het midden. De lanen waren vroeger beplant met iepen en op de tussenliggende percelen waren fruitbomen geplant. Langs de lanen staan nu met name populieren en essen. Op de kruispunten en in het midden staan kastanjes. De aanleg van het Rondeel is uniek in Nederland, vooral door de cirkelvormige ruimte in het midden. Er is nooit duidelijk geworden, wat precies de bedoeling hiervan was. Het Rondeel is nu een rijksmonument.


Park de Plantage
Na het Rondeel komen via de Lange Dreef in de mooie nieuwbouwwijk Sprokkelenburg en lopen dan het Park De Plantage in. Daar is onder andere een vijver, een hertenkampje en een leuke volière met verschillende soorten vogels en pluimvee.

De Plantage, gemeentemonument en het stadspark van Culemborg, is in 1850 ontworpen door de beroemde architecten J.D en L.P. Zocher en aangelegd in de Engelse landschapsstijl.
Tijdens de renovatie van het park besloot de gemeente om aanpassingen beperkt te houden zodat het oorspronkelijke Engelse ontwerp van de Zochers nog steeds goed zichtbaar is. Gardeluxe leverde voor het gehele park Zocherbanken en bijbehorende Reabin afvalbakken.
In stadspark De Plantage stond oorspronkelijk een muziektent, welke helaas gesneuveld is rond 1950. Onder initiatief van Stichting Muziek Plantage is de herbouw van de muziektent een feit geworden: wethouder Henk Wichgers heeft de muziektent officieel geopend en aan de gemeente Culemborg overgedragen.


We lopen langs de begraafplaats en dan naar links richting De Kasteeltuin (van voormalig kasteel Culemborg), de kasteeltuin stelt niet zoveel voor.
Na deze prachtige wandeling zijn we weer bij onze auto aangekomen.

Samenvatting
Dit is met recht een klompenpad: het grootste deel van de route ging over onverharde paden, waar je geen ander verkeer tegenkomt.
Doe bij voorkeur een lange broek aan, omdat er twee stukken zijn waar het gras best hoog is. Langs de route staan veel bankjes. Er zijn een aantal mogelijkheden om de route in te korten, bijvoorbeeld door het Rondeel geheel of gedeeltelijk af te snijden.

Strandje langs de Lek


Uiterwaard langs de Lek


Prachtige tuin vanaf de Lekdijk


De Appelgaard


Gerst (of is het iets anders)


Leuke onverharde paden


Huize De Bol op Redichem


Doorkijkje naar schapen


Vijver bij de Plantage


Voliere in de Plantage


De kasteeltuin stelt niet zoveel voor

Wandelingen in de buurt

Copyright (c) 2019 Avondwandelingen.nl. All rights reserved. Mail: info@PCorgan.com