Klik hiernaast voor 123
andere wandelingen in
de omgeving van Utrecht.
Een wandeling is beleven, proeven
en genieten van Gods mooie natuur.

13. Oude dorpskern Laren (start bij Singer museum)

1.06u / 4.5km, stadswandeling, Laren, redelijk geschikt in het donker Laatst gewandeld: 2018-11-26
Start: Parkeerplaats Singer museum (gratis), Oude Drift 3, 1251 BS Laren
Download gpx Start wandeling Ga naar wandeling
Let op! Instructies (want onderstaande tekst is geen routebeschrijving)
  1. Open deze wandeling op uw telefoon.
  2. Om via Google-maps naar het startpunt te navigeren: Druk op Ga naar wandeling
  3. Bent u op het startpunt van de wandeling, dan kunt u de wandelkaart openen: Druk op Start wandeling
  4. Op de wandelkaart drukt u op de 'cirkel met vier streepjes' linkonder op het scherm om uw huidige positie weer te geven.
Samenvatting
Deze route is een uitgebreide versie van de korte route van Singer Laren.

Hein Keverweg
De naam Hein Keverstraat is afkomstig van Hein Kever. Dit was één van de eerste Larense schilders. Hij werd bekend om zijn binnenhuistaferelen van boerinnen en kinderen, een typisch Larens thema. Hein Kever woonde in Laren enige tijd op de Naarderstraat en later op de Oude Drift 2 (tegenover de ingang van het Singer Museum).

Langgerekte villa
Op de Drift 21-22 staat een langgerekte villa ontworpen door architect H.P. Berlage. Dit gebeurde in opdracht van het schrijvers- en kunstenaarsechtpaar Henriëtte en Richard Roland Holst, familie van de schrijver Adriaan Roland Holst. Zij woonden vanaf 1903 in Laren. Dit huis is na een brand in 1964 herbouwd.

'De Schaapherder'
Op het grasveldje naast de kerk staat het in 1969 geplaatste beeld 'De Schaapherder' van kunstenaar W. Mignot. De Laarders leefden met en van hun schapen. Naast de wolproductie was de mest van groot belang. Hiermee werden de schrale engen (=akkers) in en rondom het dorp verbeterd. Schaep- paoters (= Larens voor schaapherders) hadden de taak de schapen dagelijks te laten grazen op de heide. 's Avonds keerden zij tijdig terug zodat de schapen hun kostbare mest in de stal produceerden.

Oorspronkelijke boerderij
Aan de linkerzijde van de kerk staat één van Larens meest oorspronkelijke boerderijen, waarschijnlijk uit de 17de eeuw. Nu zit hier een winkel. Opvallend zijn het langgerekte rieten zadeldak en de zeer lage muren. De linkerzijde van de boerderij is om praktische redenen afgeschuind: paard en wagen hadden zo de ruimte om het opzij gelegen erf te betreden.

De Johanneskerk
De Johanneskerk is van de Protestantse Gemeente Laren Eemnes. Zoals gebruikelijk is de ingang georiënteerd op het westen en het koor, dat nu overigens ontbreekt, op het oosten. Dit laat gotische gebouw uit 1521 was van oorsprong Rooms- Katholiek.

Daglonerswoningen
Op de nummers 2, 4, 6 en 8 van de Nieuwlarenweg staan daglonerswoningen uit de laat 18e, begin 19de eeuw. De langgerekte aaneengesloten rij huisjes met fraaie tuitgevels en luiken zijn typisch voor Laren. Dagloners waren zelf niet in het bezig van land of vee en werkten in dienst van boerenbedrijven en weverijen.

Stationsgebouw Gooise Stoomtram
Op de plaats waar tegenwoordig een parkeerplaats is stond vroeger het stationsgebouw van de Gooise Stoomtram. De stoomtram had als route: Amsterdam, Laren, Blaricum, Huizen. De komst van dit vervoermiddel in 1882 zorgde voor de ontsluiting van het tot dan toe geïsoleerde Gooi. Mensen uit de stad zochten de rust en schoonheid van o.a. Laren voor korte of langere tijd op, of vestigden zich hier. De stoomtram werd vanwege het behoorlijk aantal dodelijke ongelukken ook wel 'De Gooische Moordenaar' genoemd.

'De Klepperman van Elleven'
De beeldengroep 'De Klepperman van Elleven' is gemaakt door kunstenares Marianne Houtkamp. De beeldengroep werd in 2000 geplaatst. Vroeger had de Klepperman de taak de Laarder bevolking, die zich om elf uur (elleven) nog in de kroeg bevond, naar huis te sturen.
Nu is 'De Klepperman van Elleven' een folkloristische dansgroep die als doel heeft de oorspronkelijke klederdracht, muziek en dans van Laren en Blaricum levend te houden.

'De Conducteur'
Langs de oude route van de stoomtram staat het standbeeld 'De Conducteur'. Hij geeft het 'startsein'. Het beeld werd ontworpen door J.C. Steenbeek en in 1985 onthuld. De onderste grote steen van het huidige monument is een restant van een monument dat in 1931 werd geplaatst, ter gelegenheid van het 50- jarig bestaan van de tram.

Het Hamdorff Monument
Het Hamdorff Monument werd in 1932 onthuld ter nagedachtenis aan Jan Hamdorff. Jan Handorff is niet weg te denken uit de geschiedenis van Laren. Hamdorff 'De ongekroonde koning van Laren', was behalve hotel eigenaar, lid van de gemeenteraad, makelaar en huizenbezitter ook een handig zakenman die inspeelde op de toestroom van nieuwkomers. Zijn 'Kroegje' op de Brink was hét trefpunt voor kunstenaars.

Vijver Coeswaerde
De vijver heeft de naam Goeswaarde of Coeswaerde, afgeleid van koeienwade. Sinds mensenheugenis was dit water de drenkplaats voor koeien en schapen. Voordat de beesten op stal gingen, leidden de boeren hun kudden langs deze drenkplaats. Ook nu nog komen de wegen uit vier verschillende windstreken naar dit oude centrum van Laren.

De St. Jansbasiliek
De St. Jansbasiliek is een Rooms- Katholieke kerk die in 1924 werd gebouwd. Van 1845 tot 1923 stond hier de beduidend kleinere oude St. Janskerk (Waterstaatskerk). Dit was weer de opvolger van het oude schuurkerkje. een schuilkerk voor katholieken na de reformatie, dat aan de Smeekweg in Laren stond.
Vanuit de huidige St. Jansbasiliek word nog elk jaar rond 24 juni de St. Jansprocessie gelopen. De oorsprong van deze processie gaat terug tot 1246.

De Mauve- pomp
In 1907 werd deze pomp onthuld ter nagedachtenis aan één van de eerste en bekendste schilders van Laren. Mauve verwierf (inter)nationaal grote bekendheid met zijn 'heidevelden met zwervende schaapskudden' geschilderd in een realistisch- impressionistische stijl. Vandaar de op de pomp afgebeelde schaapsherder en boerin met schapen, ontworpen door Ed Jacobs.

Daglonerswoningen
Achteraan op de nummers 8, 10 en 12 is een aaneengesloten reeks lage 18de eeuwse daglonerswoningen te zien. Begin 20e eeuw, toen het winkeltjes werden, zijn ze voorzien van kleine deurtjes en zichtbare houten uitstalkasten.

De 'Julianakei'
De 'Julianakei' wordt ook wel de kei van Laren genoemd. De kei werd in 1937 onthuld ter gelegenheid van het huwelijk van prinses Juliana en prins Bernhard. Let op het monogram 'JB' en de kroon erboven.
Aan deze zijde van de Torenlaan ligt een deel van Laren met een zeer landelijk karakter. Het gebied Oosterend, wat duidt op 'het oosteinde van het dorp' Direct achter de boerderijen lagen vroeger de engen en weilanden. Nu zijn de meeste boerderijen niet meer als zodanig in gebruik.
Rechts van de 'Julianakei' ligt een grote boerderij met de zijkant aan de Torenlaan. De overwegend gele voorgevel heeft vlechtingen in rode baksteen. Vlechtingen zijn wigvormige metsellagen die de voorgevel versterken.

De Wally Moesweg
De Wally Moesweg is vernoemd naar de schilderes en schrijfster Wally Moes. Zij tekende en schilderde in een impressionistische stijl. In haar dorpsvertellingen die zij op latere leeftijd schreef, trok ze zich het lot van de arme bevolking van Laren aan. Hierin onderscheidde zij zich van vele andere Larense schilders, die hun modellen graag blakend gezond afbeeldden.
Aan de Wally Moesweg staan veel villa's. De al eerder genoemde nieuwkomers in Laren betrokken deze woningen, die zij vaak in eigen opdracht lieten bouwen.

Wally Moesweg 1
Op de Wally Moesweg 1 bevindt zich de atelierwoning van de schilder Jonkheer S. C. Bosch Reitz. Te zien is het witte houten atelier met een hoog raam op het noorden. Bosch Reitz is een eenling te noemen tussen de Larense schilders van zijn tijd. Hij onderging invloed van o.a. de Impressionisten en de Japanse prentkunst. Bosch Reitz overleed als gevolg van een ongeluk met de Gooise Stoomtram, ofwel 'De Gooische Moordenaar'.

Larense Eng
De eng aan de Wally Moesweg is één van de zeldzame overgebleven engen van Laren. Engen waren oorspronkelijke woeste gronden die na kap van bomen in cultuur werden gebracht. Bemesting van deze relatief schrale grond was van groot belang. Op deze eng worden nog steeds op traditionele wijze oude gewassen, zoals rogge en boekweit geteeld door Stichting Oude Landbouw gewassen Laren.

Boerderij 'De Vrije Heere'
Dit is een oospronkelijk 18de eeuwse boerderij genaamd 'De Vrije Heere'. na een brand is deze boerderij herbouwd en sinds 1972 is het een restaurant. De naam verwijst naar de laatste bewoner van de boerderij. Hij werd ooit veroordeeld wegens openbare dronkenschap en kreeg toen de bijnaam 'De vrije heer'.

Landelijk Laren
Hier openbaart zich de landelijke ligging van het dorp Laren. Nu worden de weilanden en akkers ingesloten door merendeels 20e eeuwse villawijken. Vroeger eindigde hier de bebouwde kom. De Oude Drift is ontstaan doordat boeren hun schapen en koeien hierover dreven naar de verder gelegen weilanden en heidevelden. Zowel Laren als Blaricum hebben meerdere Driften.


Museum Singer Laren


Hier hebben ze er wat moois van gemaakt


De winkelstraat


Daglonerswoningen


De korenmolen bij avond


Bijzonder ingepakt


Kleurige winterverlichting bij de Brink


Een ijsbaan op de Brink


Bomen verlicht


De Sint Jansbasiliek is in het donker niet te zien


Een winkeltje


Het voormalig gemeentehuis de Prinsemarij


Museum Singer Laren

Wandelingen in de buurt

Copyright (c) 2019 Avondwandelingen.nl. All rights reserved. Mail: info@PCorgan.com