Klik hiernaast voor 123
andere wandelingen in
de omgeving van Utrecht.
Een wandeling is beleven, proeven
en genieten van Gods mooie natuur.

38b. Landgoed Houdringe en Beerschoten De Bilt (lange versie)

1.37u / 6.5km, natuurwandeling, De Bilt, niet geschikt in het donker Laatst gewandeld: 2019-04-15
Start: Paviloen Beerschoten, De Holle Bilt 2, 3732 HM De Bilt
Download gpx Start wandeling Ga naar wandeling
Let op! Instructies (want onderstaande tekst is geen routebeschrijving)
  1. Open deze wandeling op uw telefoon.
  2. Om via Google-maps naar het startpunt te navigeren: Druk op Ga naar wandeling
  3. Bent u op het startpunt van de wandeling, dan kunt u de wandelkaart openen: Druk op Start wandeling
  4. Op de wandelkaart drukt u op de 'cirkel met vier streepjes' linkonder op het scherm om uw huidige positie weer te geven.
Utrechts landschap
Deze route is samengesteld uit een paar wandelroutes die staan op: Utrechts landschap

Beerschoten en Houdringe
Aan de rand van De Bilt liggen drie prachtige gebieden van Utrechts Landschap: landgoed Beerschoten, landgoed Houdringe en het Panbos. Samen vormen zij een aaneengesloten natuurgebied van 367 hectare. Parkbos, stuifduinen, weiden met boomgroepen en oude lanen wisselen elkaar af. U vindt er vier gemarkeerde wandelroutes: rood (4,5 km), wit (3,5 km), geel (12 km) en blauw (3,5 km).
Deze wandeling gaat over de landgoederen Beerschoten en Houdringe, waarbij u onderstaande bezienswaardigheden passeert.

Paviljoen Beerschoten
In Informatiecentrum Paviljoen Beerschoten komt het verleden, heden en de toekomst van de Stichtse Lustwarande tot leven. U kunt in het informatiecentrum terecht voor koffie of thee. Open: woensdag, vrijdag en zaterdag van 13.30 tot 16.30 uur. Zon- en feestdagen 11.00 - 16.30 uur. In de zomervakantie: vrijdag en zaterdag 13.30 - 16.30 uur, zondag 11.00 - 16.30 uur. Achter het paviljoen ligt een beeldentuin van Jits Bakker. 

Beerschoten
Tot 1680 was Beerschoten een uithof (boerderij) van het Vrouwenklooster in De Bilt. Na verkoop is het door verschillende families bewoond. In 1835 werd het landgoed ingericht in de Engelse landschapsstijl naar ontwerp van landschapsarchitect Zocher jr. Huize Beerschoten werd in 1889 door brand verwoest en is daarna herbouwd in de neorenaissance stijl. Landgoed Beerschoten maakt net als landgoed Houdringe deel uit van de Stichtse Lustwarande, een gordel van buitenplaatsen tussen De Bilt en Rhenen. 

Vijver
De vijver voor Huize Beerschoten en de beek zijn belangrijke elementen van het parkbos. Vanuit het landhuis heeft men een prachtig uitzicht over de vijver en de kronkelende beek. 

Konijnenberg
Deze kunstmatige heuvel hoort bij het landschapspark en ligt in het midden van een stervormig lanenpatroon. Op de Konijnenberg komen vijf lanen uit verschillende richtingen samen. Bovenop het heuveltje staat een linde. 

Goudvissenkom
Deze diepte was vroeger een visvijver waarin vissen (karpers) werden gekweekt voor de consumptie. De kom stond lange tijd droog omdat de grondwaterstand was verlaagd. Utrechts Landschap heeft op de bodem een ondoorlaatbare laag aangelegd, waardoor er nu weer water in staat. De wanden zijn verstevigd met staal, zodat er weer een mooie Goudvissenkom ligt. 

Knollentuin
Deze ommuurde moestuin hoorde vroeger bij de buitenplaats Tannenberg. De Knollentuin en het landhuis Canteclaer zijn in gebruik bij de stichting Christophoris, een leef- en werkomgeving voor kinderen met een verstandelijke beperking. 

Heyntjeskamp
Heyntjeskamp dateert uit 1645 en bestaat grotendeels uit spontaan bos op voormalig stuifzand. We vinden er een gevarieerd bos met grove dennen, inlandse eiken, beuken en berken. Heyntjeskamp is een belangrijk waterwingebied voor de provincie Utrecht. 

Waterpompstation
Hier wordt drinkwater gewonnen uit de bodem. De grondwaterstand is daardoor flink gedaald. Dit heeft vooral veel problemen veroorzaakt voor de loofbomen op de Heyntjeskamp. De beek en vijver op Beerschoten worden gevuld met spoelwater afkomstig van het pompstation. 

Laan
Hier ziet u een fraai voorbeeld van een laan. Lanen bepaalden vroeger de structuur van het landgoed en gaven status aan het gebied. De meeste lanen gaan terug tot de eerste aanleg van de landgoederen en behoren dan ook tot het oorspronkelijke parkontwerp. 

Houdringe
Landgoed Houdringe werd omstreeks 1629 aangelegd op de voormalige grond van het klooster Oostbroek. Op de plaats van het huidige Huis Houdringe stond een boerderij. In 1779 is het huis afgebroken en het landhuis gebouwd. Rondom het landhuis ligt een tuin, deels in de Engelse landschapsstijl en deels in de Franse barokstijl. Op Houdringe komen in het westelijke deel zeer dikke bomen voor. De eiken en beuken die een diameter hebben van meer dan 1 meter zijn nog van de eerste aanleg en hebben inmiddels een leeftijd van ca. 230 jaar bereikt. 

Begrazingsgebied
Dit punt biedt een verrassend panorama over het parklandschap en Huize Houdringe. Uw blik wordt aan uw rechterkant via de boomgroepen en bosranden naar de horizon gevoerd waar Huize Houdringe en de bebouwing van het universiteitscomplex De Uithof elkaar ontmoeten. De open gebieden aan uw linkerhand maken onderdeel uit van het oude cultuurland, dat bij de buitenplaats Houdringe hoorde. Het Utrechts Landschap heeft een deel omrasterd. Daar wordt nu een extensief begrazingsbeleid gevoerd. Dat wil zeggen, dat een beperkt aantal stuks vee per hectare wordt toegelaten. In het begrazingsgebied wordt niet bemest maar wel begraasd. Hierdoor wordt de bodem voedselarmer en kunnen plantensoorten die van arme schrale grond houden, zich opnieuw vestigen. Voorbeelden zijn boerenwormkruid, jacobskruiskruid en hoornbloem. (met dank aan het Utrechts Landschap).


Ingang beeldentuin


Het Biltse meertje ook gebruikt als ijsbaan


Biltse meertje


Bosrand


Pad langs bosrand


Mooie bomen zonder bladeren


Een ree in het wild


Tussen de bomen


De goudvissenkom vroeger werden hier karpers gekweekt


Een stilleven


De konijnenberg


Een bomentunnel


Leuk bruggetje


Een vrij te bezoeken beeldentuin van Jits Bakker


Beeldentuin


Informatiecentrum paviljoen Beerschoten


Lakenvelders


Grazende lakenvelders

Wandelingen in de buurt

Copyright (c) 2019 Avondwandelingen.nl. All rights reserved. Mail: info@PCorgan.com