Klik hiernaast voor 123
andere wandelingen in
de omgeving van Utrecht.
Een wandeling is beleven, proeven
en genieten van Gods mooie natuur.

39. 's Gravenland Trompenburgh, Gooilust, Jagtlust en Schoonoord

1.37u / 6.5km, natuurwandeling, 's Gravenland, niet geschikt in het donker Laatst gewandeld: 2019-04-19
Start: Zuidereinde 31, 1241 LH 's-Graveland
Download gpx Start wandeling Ga naar wandeling
Let op! Instructies (want onderstaande tekst is geen routebeschrijving)
  1. Open deze wandeling op uw telefoon.
  2. Om via Google-maps naar het startpunt te navigeren: Druk op Ga naar wandeling
  3. Bent u op het startpunt van de wandeling, dan kunt u de wandelkaart openen: Druk op Start wandeling
  4. Op de wandelkaart drukt u op de 'cirkel met vier streepjes' linkonder op het scherm om uw huidige positie weer te geven.
Bron: Natuurmonumenten

Natuurmonumenten
Dit is een (ingekorte) variant op de route van Natuurmonumenten

Landhuis Gooilust
Nu kom je bij het landhuis van Gooilust. Hier woonden tal van bekende koopmansfamilies, waaronder Corver Hooft en het echtpaar Six-Blaauw. Eigenaren Ruim een eeuw lang waren Gooilust en het Corversbos eigendom van de vooraanstaande familie Corver Hooft. In 1895 erfde Louise Six het landgoed. Zij was toen al enige jaren getrouwd met Frans Ernst Blaauw. Blaauw veranderde de buitenplaats in een dierenpark en werd daarmee internationaal bekend. Deze handelswijze was zeer tegen de zin van zijn echtgenote, de wettelijke eigenaresse. Toen Louise Six in 1934 overleed liet ze Gooilust daarom niet aan haar man na, maar aan Natuurmonumenten. Tegenwoordig is de benedenverdieping een showruimte voor interieurs van Loggere Wilpower. De bovenste etages huisvesten het regiokantoor Noord-Holland en Utrecht van Natuurmonumenten. Achter het huis vind je de op een na dikste eik van de provincie Noord-Holland.

Sterrenbos
Het Sterrenbos op landgoed Gooilust is al aan het einde van de 18e eeuw aangelegd door Corver Hooft. Rond de vijver ligt een open ruimte waarop acht beukenlanen uitkomen; vandaar de naam Sterrenbos. Het bos werd zo aangelegd voor de jacht. Er was een rijke onder begroeiing waar het wild zich kon verschuilen. Vanuit het centrale punt kon de landheer en zijn gezelschap wild dat de lanen overstak goed in de gaten houden.

Rondeel
In de 18e eeuw liet eigenaar Gerrit Corver Hooft een rondeel aanleggen, een cirkelvormig pad met aan weerszijden bomen. Toen de formele parkaanleg werd aangepast aan de Landschapsstijl bleef het rondeel gehandhaafd. In de loop van de tijd verdween het pad, maar de cirkel van bomen bleef wel staan. Tijdens een hevige storm in 1947 raakte de laan achter het huis zwaar beschadigd. De laan werden opnieuw aangeplant maar de nieuwe bomen werden dwars over het rondeel gezet. Natuurmonumenten heeft in 2011 het historische rondeel hersteld. Het cirkelvormige pad is opnieuw aangelegd. Aan weerszijden van het pad werden maar liefst 46 nieuwe beuken geplant.

Bos van Blaauw
Veel van wat je tegenkomt is de erfenis van Blaauw. Een eeuw geleden liepen in de weilanden van het landgoed gnoes, bizons, kangoeroes, zebra’s en antilopen. Grote volières huisvestten collecties exotische vogels. De dieren zijn allang verdwenen, maar overal vind je sporen uit deze periode. Zo zie je hier de curieuze ‘aha’. Om de wilde dieren in de wei te houden, zonder een hek te gebruiken, werd een soort gracht gegraven. Van dichtbij ontdek je dit pas, dit heet dan ook een aha! In het weiland zie je ook de gerestaureerde gnoestallen staan. Rond het landhuis plantte Blaauw veel bijzondere bomen, waaronder de parasolden, de Chinese vaantjesboom en verschillende soorten coniferen. Deze staan er bijna allemaal nog.

Siertuin
Openingstijden: van 1 maart tot 15 november op dinsdag- en zaterdagmiddag van 13.00 tot 16.30 uur. De siertuin was het paradepaardje van de vroegere bewoners van Gooilust. Bezoekers waren onder de indruk van de rijkdom van de gefortuneerde landeigenaren. En nog steeds ligt de siertuin er prachtig bij. In de beschutting groeien allerlei exotische bomen en struiken. In de ommuurde tuin vind je stinsenplanten, rozen, bijzondere bomen en fruitrassen. Koop in de in de siertuin de routebeschrijving die je langs alle bijzondere plekjes voert. In de tuin zijn vrijwilligers aanwezig die van alles over de tuin en de aanwezige planten kunnen vertellen.

Rododendronvallei
Je komt nu in een bijzonder gedeelte van Gooilust. Je wandelt door een intiem landschap, tussen de rododendrons door. Vooral in mei als de rododendrons in bloei staan is het hier prachtig. In de vallei zijn veel zieke rododendrons en bomen verwijderd. De vallei krijgt hierdoor een veel opener en lichter karakter. Dit sterkt de overgebleven struiken en de nieuw aangeplante rododendrons. Over enkele jaren zal de vallei weer de landschapsparel zijn in de geest van Frans Blaauw. Na een uitzichtpunt kom je in het gedeelte dat het Nieuwe Werk wordt genoemd. Ook hier slingert het pad zich door een haag van rododendrons.

Gooilust
Je verlaat nu via de achteringang landgoed Gooilust. Gooilust is een lust voor het oog, welke tijd van het jaar het ook is. Het is bovendien een bijzonder natuur- en cultuurmonument.

Jagtlust
Je loopt hier via de achterkant het landgoed Jagtlust op. Geschiedenis In 1660 werd Cornelis Tromp eigenaar van een strook land buiten de ’s-Gravelandse polder, het Trompenveld. Op het terrein stond een kleine hofstede met huis, genaamd 'Groot Jan'. In 1861 kwam de buitenplaats in handen van de familie Six, die meer buitenplaatsen bezat. In 1899, onder Willem Six, verbouwden de architecten Schill en Haverkamp het landhuis tot wat het nu is. Jagtlust is in 2006 door Natuurmonumenten aangekocht. Neem gerust een kijkje in de ommuurde moestuin van Jagtlust. Je vindt de tuin aan je linkerhand.

Hunebed
Eigenaar Jhr. Willem Six liet tussen 1900 en 1919 op deze plek een grote stapel zwerfkeien plaatsen. Deze stapel wordt het Hunebed genoemd. Misschien zijn dit wel de stenen die voorheen de scheiwal afbakenden. In een akte uit 1794 staat “met diversche grooten steenen is afgebakend, de breedte van de zelve scheywal wederzijds bepaalende”. Scheiwal Vanaf hier wandel je over de scheiwal, die de oostgrens van het landgoed vormt. Het land aan weerszijden is afgegraven, zodat je nu over een wal loopt tussen lager gelegen weilanden in. Jagtlust ligt in het Trompenveld, een strook grond die de oude grens was tussen de 's-Gravelandse Polder en het Gerecht van Hilversum. Deze grens werd gemarkeerd door scheiwallen en -sloten.

Landhuis Jagtlust
Aan het einde van de 19e eeuw verbouwde Willem Six het landhuis tot wat het nu is. Je hebt er vanaf de route goed zicht op. Het huis zelf is niet toegankelijk. Follies In de tweede helft van de 19e eeuw liet eigenaar Jan Pieter Six bij het huis een rode duiventoren bouwen, compleet met middeleeuwse kantelen. In de landschapsarchitectuur wordt dit een follie (sierbouwwerk zonder functie) genoemd. Even verder kom je nog een follie tegen uit dezelfde tijd, een grot.

Schoonoord en Land en Bosch
Je wandelt over de beukenlaan van landgoed Schoonoord. Aan je rechterhand liggen de bossen van het landgoed. Die worden omgevormd naar een meer natuurlijk bos. Even verderop sla je linksaf en wandel je over het achterste gedeelte van landgoed Land en Bosch. De landhuizen van deze buitenplaatsen worden nog steeds bewoond.


Landhuis Gooilust


De Rododendronvallei


Een vroeg bloeier het is nu half april


Bruggetje


Bosvijver in rotonde van sterrenbos


Bij de achteringang van landgoed Gooilust


Weiland met paarden


Weids uitzicht


Rondje van Six


Paard


Landhuis Jagtlust


Rare stommels


Bloesems


Prachtig bruggetje met leuk wandelpad tussen twee hagen

Wandelingen in de buurt

Copyright (c) 2019 Avondwandelingen.nl. All rights reserved. Mail: info@PCorgan.com