Klik hiernaast voor 123
andere wandelingen in
de omgeving van Utrecht.
Een wandeling is beleven, proeven
en genieten van Gods mooie natuur.

55. Natuurmonumentenroute Oppad, Kromme Rade en oud Kortenhoef

2.15u / 9.2km, natuurwandeling, Kortenhoef, niet geschikt in het donker Laatst gewandeld: 2019-06-22
Start: Emmaweg 82, 1241 LJ Kortenhoef
Download gpx Start wandeling Ga naar wandeling
Let op! Instructies (want onderstaande tekst is geen routebeschrijving)
  1. Open deze wandeling op uw telefoon.
  2. Om via Google-maps naar het startpunt te navigeren: Druk op Ga naar wandeling
  3. Bent u op het startpunt van de wandeling, dan kunt u de wandelkaart openen: Druk op Start wandeling
  4. Op de wandelkaart drukt u op de 'cirkel met vier streepjes' linkonder op het scherm om uw huidige positie weer te geven.
Bron: Wandelroute Oppad en Kromme Rade vlakbij Hilversum

Samenvatting
Prachtige route door de natuur met veel water, je komt bijna niemand tegen.
Het Oppad kan in natte periodes behoorlijk drassig zijn, loop hem niet als het te nat weer is (geweest).

Raaisluis
De auto had ik bij Intratuin gezet langs Raaisluis/Loosdrecht. Het Oppad gaat door/langs een weiland en later door natuurgebied. Aan het einde van het Oppad lopen we een stukje door de oude kern van Kortenhoef langs het water.
We gaan via de brug weer het Hilversums kanaal over. Hier zijn vaak roeiers van een vereniging actief, ook nu was dat het geval, een mooi gezicht als ze allemaal dezelfde slag maken.
Dan lopen we via het Moleneind verder, we zien verschillende bedrijven waar ze boten en bootjes verhuren en verkopen.
Aan het eind maakt de weg een scherpe bocht naar links, daar gaan we nog scherper naar links de Kromme Rade op. vergeet niet eerst even om je heen te kijken, je hebt hier een mooi uitzicht over de Loenderveense plas, deze is afgesloten voor scheepvaart vanwege de drinkwatervoorziening.
De Kromme Rade is ook weer een prachtig natuurpad waar je rechts het Vuntus meer ziet.

De onderstaande tekst heb ik van Natuurmonumenten
Wandel dwars door het veenplassengebied bij Kortenhoef en Loosdrecht. Geniet van het uitzicht vanaf de historische wandelpaden, het Oppad en de Kromme Rade.

Deze wandelroute gaat dwars door het plassengebied bij Kortenhoef en Loosdrecht. De plassen zijn ontstaan door het uitbaggeren van veen. Deze geschiedenis zie je nu nog terug in het landschap. Geniet van het uitzicht vanaf de historische wandelpaden, het Oppad en de Kromme Rade. Onderweg kom je planten tegen die thuishoren in veengebieden zoals de echte koekoeksbloem, kattenstaart en dotterbloem. In de zomer zie je boven het water libellen op insecten jagen.

Oppad
Je wandelt dwars door weilanden met koeien. Dit is het Oppad, een oud kerkpad tussen Kortenhoef en ‘s-Graveland. Vroeger liepen de inwoners uit ’s-Graveland op zondag over het pad naar de kerk in de oude dorpskern van Kortenhoef. In de verte zie je aan je rechterhand het 'nieuwe' Kortenhoef liggen.

Turfwinning
Je kijkt hier uit over de Kortenhoefse Plassen. Deze plassen zijn, net als de andere Vechtplassen, ontstaan door uitbaggeren van veen. Dit gebeurde met behulp van een baggerbeugel. Het veen werd op de legakker te drogen gelegd. Na het drogen werden er turven van gestoken, een belangrijke brandstof in de vorige eeuwen. Door intensieve turfwinning werden de trekgaten steeds groter. Harde wind en toenemende golfslag lieten weinig meer over van de legakkers. Zo ontstonden er plassen. Het open landschap met plassen en sloten dreigt echter verloren te gaan. Nu er langere tijd geen turf meer wordt gewonnen, groeien de plassen langzaam maar zeker dicht. Dat gaat ten koste van een groot aantal bijzondere planten en dieren. Daarom gaat Natuurmonumenten vanaf 2014 maatregelen nemen, zoals plaggen en bomen en struiken weghalen. Ook de waterkwaliteit gaan we verbeteren. Dit is mogelijk dankzij Life-subsidie vanuit de Europese Unie.

Moerasbos
Halverwege het Oppad wandel je langs een moerasbos met elzen, wilgen en berken. Dit is een ideale plek voor de ree. In het bos vindt hij beschutting en in de omliggende weilanden voedsel. Omdat het hier zo rustig is heb je ook overdag kans dit dier te spotten. In de zomer zie je watergentiaan in de sloten bloeien. Elke bloem bloeit slechts één dag. Dan verdwijnt hij weer onder water en is het de beurt aan de volgende bloem. Aan het einde van het Oppad sla je linksaf de geasfalteerde weg op. Na circa 900 meter steek je de Vreelandseweg (N201) over. Ga daarna rechtdoor over het Moleneind. Volg deze weg 1500 meter. In de bocht naar links sla je linksaf de Kromme Rade in. Het pad is verstevigd met roosters. Dat is nodig omdat het pad anders snel zou verzakken. Je wandelt hier namelijk over een slappe veenbodem.

Kromme Rade
Je bent nu op de Kromme Rade. Dit is de oude grens tussen de voormalige gewesten Holland en Utrecht. Het woord ‘rade’ is afgeleid van rooien of raaien, wat ‘een grens trekken’ betekent. Je wandelt hier tussen twee plassen door, de Vuntus en Het Hol. Deze plassen horen bij de Loosdrechtse Plassen, in de omgeving bekend vanwege de watersport. Maar tijdens deze wandeling zie je het andere gezicht van dit gebied. Omgeven door prachtige natuur wandel je in alle rust over de Kromme Rade.

Uitzicht op Het Hol
Aan de noordkant van de Kromme Rade ligt Het Hol. In dit unieke moerasgebied groeien planten zoals echte koekoeksbloem, galigaan, fonteinkruid en dotterbloem. In het water komen waterviolier, krabbenscheer, mattenbies en pijlkruid voor. Deze planten horen thuis in dit soort veengebieden. Krabbenscheer 's Zomers zie je in het water velden van krabbenscheer. De rozetten met puntige bladeren drijven op het water. Maar aan het einde van het seizoen vullen de cellen in de bladeren zich met water en zakken de planten naar beneden. Daar blijven ze de hele winter. Als het voorjaar is krijgt de plant nieuwe bladeren, die niet met water maar met gas gevuld zijn. De plant stijgt omhoog en begint weer aan een nieuw seizoen.

Libellen
Boven het water langs de Kromme Rade zie je allerlei soorten libellen jagen op insecten. In Het Hol komen wel 20 verschillende soorten libellen voor, van de grote "helikopters" tot de kleinere juffers. Libellen beginnen hun leven in het water. Ze doen zich te goed aan alles wat ze maar te pakken kunnen krijgen, soms zelfs kleine visjes. Op een gegeven moment klimmen ze via een rietstengel uit het water en komt er een prachtige libel tevoorschijn. Groene glazenmaker Een soort die je hier kan zien is de groene glazenmaker. Hij stelt hoge eisen en zet zijn eieren alleen af in één soort waterplant, krabbenscheer. Dat is voor Natuurmonumenten een belangrijke reden om deze plant te beschermen.

Uitzicht op de Vuntus
Vanaf het bankje heb je uitzicht op de Vuntus. In de zomer kan je hier kanoën door een doolhof van smalle sloten en plassen. Er is een mooie kanoroute uitgezet van ongeveer 5 kilometer. De route kun je via deze app van Natuurmonumenten downloaden. In strenge winter kan je op de Vuntus heerlijk schaatsen door ongerepte natuur.

Aan het werk
Om de oer-Hollandse veengebieden te behouden en te herstellen gaat Natuurmonumenten vanaf 2014 beginnen met een grootschalig project, mogelijk dankzij Life-subsidie vanuit de Europese Unie. In Het Hol gaan we plaggen, oevers vrijmaken van struiken en boompjes en sloten herstellen. Dit bevordert de doorstroming en verhoogt de waterkwaliteit. Hier profiteren allerlei dieren en planten van. Kranswieren, fonteinkruiden en krabbenscheer bijvoorbeeld. En de zwarte sterns die hun nesten maken op krabbenscheer. Grote karekiet, rietzanger, snor en purperreiger zullen profiteren van de rietvelden. Planten die langzaam verteren gaan nieuwe ‘tapijten’ op het water leggen; op dit drijvend land – trilveen genoemd – groeien onder meer orchideeën en ratelaars. Nieuwe schrale, natte graslanden kunnen voor de grote vuurvlinder de redding zijn, want deze prachtige vlinder is heel zeldzaam in ons land.

IJsvogel
Zie je tijdens je wandeling een blauwe flits boven de sloot? Dan is de kans groot dat je een ijsvogel ziet vliegen. In de sloten leven veel kleine visjes, een heerlijk hapje voor de ijsvogel. De ijsvogel bouwt zijn nest in steile oevers. Met zijn sterke snavel maakt hij een gang, die wel een meter lang kan zijn. Aan het einde van de gang komt de nestkamer, waarin het vrouwtje 6 tot 8 eieren legt. Door de strenge winters van de afgelopen jaren gaat het heel slecht met de ijsvogel in Nederland. In het topjaar 2008 broedden er ongeveer 1000 paartjes. Nu is van die populatie slechts 10% over. Als er ijs op de sloten ligt kan de ijsvogel niet meer vissen. En veel reserves om op te teren heeft deze kleine vogel niet. Aan het einde van de Kromme Rade volg je een weggetje tot aan de 's-Gravelandsevaartweg. Ga daar linksaf. Bij de drukke N201 sla je rechtsaf en direct linksaf de brug over. Als je de eerste weg (Emmaweg) links ingaat kom je uit bij het startpunt van de route.


Video over deze wandelingStil leven


Sluis met handbediening


Intratuin waar je eventueel ook iets kunt drinken


Het Hilversums kanaal


Begin van het Oppad


We lopen dicht langs de (ongevaarlijke) koeien


Drassig gebied


Infobord


Prachtig pad langs het water


Mooi wonen


De kerk van Kortenhoef


Lijkt wel oud gemeentehuis


Mooie tuin


Natuur


Op Hilversums kanaal zijn vaak roeiers actief


Prachtige tuin


Gevlekte schapen


Loosdrechtse plassen


Roeien tegen de wind in


Langs de rand van het water bloeien mooie bloemen


Mooie luchten

Wandelingen in de buurt

Copyright (c) 2019 Avondwandelingen.nl. All rights reserved. Mail: info@PCorgan.com