Klik hiernaast voor 123
andere wandelingen in
de omgeving van Utrecht.
Een wandeling is beleven, proeven
en genieten van Gods mooie natuur.

89. Oostvaardersplassenrondje Zeearend met vijf vogelkijkhutten

1.19u / 5.3km, natuurwandeling, Lelystad, niet geschikt in het donker Laatst gewandeld: 2020-05-05
Start: Gratis op parkeerplaats Buitencentrum Oostvaardersplassen Kitsweg 1 Lelystad
Download gpx Start wandeling Ga naar wandeling
Let op! Instructies (want onderstaande tekst is geen routebeschrijving)
  1. Open deze wandeling op uw telefoon.
  2. Om via Google-maps naar het startpunt te navigeren: Druk op Ga naar wandeling
  3. Bent u op het startpunt van de wandeling, dan kunt u de wandelkaart openen: Druk op Start wandeling
  4. Op de wandelkaart drukt u op de 'cirkel met vier streepjes' linkonder op het scherm om uw huidige positie weer te geven.
Bron: Wandeling Zeearend

Oostvaardersplassen
De onderstaande tekst komt vanaf de site van Staatsbosbeheer:

In de Oostvaardersplassen is een verscheidenheid van landschappen te vinden. Van open water, naar dichte rietvelden, maar ook van gesloten wilgenbos naar een meer open landschap, en alles er tussenin.
Hier leven grote planteneters als rund, paard en edelhert te samen. Aangezien het deze dieren zijn die door hun graasgedrag hun omgeving veranderen, verandert ook het landschap in de Oostvaardersplassen.

Wilgenbos De Driehoek
De Driehoek is een voormalig wilgenbos dat op dit moment ten onder gaat. Dit komt aan de ene kant door de grazende dieren, aan de andere kant door de ouderdom en ziekte van de bomen.
Doordat er licht op de bodem komt, groeien hier weer nieuwe struiken op. Met name mei - en sleedoorns zijn hier te vinden. Deze zijn bestand tegen de vraat van de grote planteneters.
Behalve natuurlijk opgekomen doornachtige struiken zijn hier ook een aantal cirkels van boomstammen neergelegd.
Binnen deze cirkels zijn bomen en struiken als meidoorn, sleedoorn, roos, braam, eik en es aangeplant. Deze boomstammen beschermen de jonge planten voor de eerste jaren tegen de vraat van de dieren. Ook geven zij direct beschutting aan dieren tegen wind en koude.
De cirkels zullen in de loop van de tijd vergaan. Dan zijn de bomen en struiken zo groot geworden dat zij bestand zullen zijn tegen vraat.
Aan de ene kant zullen zij als extra beschutting gaan dienen, en aan de andere kant als zaadbron voor nieuwe bomen. Zo blijft dit gebied divers en vinden dieren hier ook in de winter beschutting.

Observatie hut De Schollevaar
In de winter is dit gebied niet toegankelijk. Wel kan dan een bezoek gebracht worden aan de observatie hut in de Aalscholverkolonie De Schollevaar. Dan hebben de dieren veel behoefte aan rust. Daarnaast is er dan ruimte voor het beheer van de dieren. Dit betekent eventueel afschot van verzwakte dieren waarvan verwacht wordt dat zij de winterperiode niet zullen overleven.

Observatie hut De Zeearend
In “De Driehoek” bevindt zich een wandelpad met een totale lengte van circa 5 kilometer. Deze is aan gegeven met paaltjes voorzien van een groene kop. Gedurende de wandeling is goed te zien hoe het pioniers (wilgen)bos, onder invloed van zowel ouderdom als vraat in verval is geraakt.
Dit betekent een verandering van een gesloten bos naar nu een gebied met vooral brandnetel, distel en riet. Tijdens de wandeling komt u langs een aantal uitkijkpunten, en 1 observatie hut, “de Zeearend”.
Vanuit deze hut is er goed kans op het zien van vogels als de grauwe gans (zomer) en de brandgans(winter.) Hier zijn vaak edelherten en vossen te zien.
In het voorjaar en zomer voert de bruine kiekendief hier zijn voedselvlucht uit. Maar ook de grote zilverreiger en een enkele keer de zeearend laten zich hier zien. Een fraai observatiepunt is het “Wigbels eiland”.
Hiervoor ligt een grote plas met daarop vaak steltlopers, bergeenden, verschillende andere eenden soorten en lepelaars. Ook zitten hier vaak grote groepen (brand of grauwe) ganzen.
Langs de hele wandeling zijn ook soorten als roerdomp, baardmannetje en blauwborst te verwachten. Natuurlijk is dat wel afhankelijk van de tijd van het jaar. Ook is het logisch dat met het veranderen van het bos, ook de vogelbevolking anders wordt.

Wilde paarden
In de Driehoek loopt altijd een kleine groep wilde paarden. Ook al zien zij er leuk en aardig uit, en laten zij zich goed benaderen, het zijn en blijven wilde dieren. De merries hebben nog altijd de drang om hun veulens te beschermen.
Net als de hengsten die onderling regelmatig rangorde gevechten houden om te bepalen wie er voor nageslacht mag zorgen. Fantastische beelden om te zien, maar levensgevaarlijk om als mens tussen in te komen.
Afstand houden is dus absoluut noodzakelijk, net als absoluut niet voeren.
De edelherten leveren geen risico op. Wel zijn zij erg gevoelig voor verstoring, dus ook hier geldt, gewoon met rust laten en van genieten met de verrekijker.Observatiehut De Zeearend, vanwaar je een vrij uitzicht van twee en een halve kilometer hebt over Oostvaardersplassen


Leuke houten bruggetjes op deze route


Deze route is vanwege het betonnen pad op gehele route ook geschikt voor rolstoelen en kinderwagens


Vogelkijkhut Keersluisplas


Leuke houten bruggen


Afrikaans achtig landschap omdat de doden bomen niet worden opgeruimd


Twee zwanen


Afrikaans achtig landschap omdat de doden bomen niet worden opgeruimd


Vanuit vogelkijkhut De Zeearend


Vanuit vogelkijkhut De Zeearend


Vanuit vogelkijkhut De Zeearend zien we Konikpaarden


Beneden in vogelkijkhut De Zeearend


Konikpaarden


Observatiehut de Zeearend


Vanuit observatiehut De Brandgans


Vanuit vogelhut Wigbels Eiland


Karpers


Vogeltje in de observatiehut De Kluut


Vanuit vogelkijkhut De Kluut

Wandelingen in de buurt

Copyright (c) 2019 Avondwandelingen.nl. All rights reserved. Mail: info@PCorgan.com